Profesionálové Consulting, s.r.o.

Projektové řízení staveb

projektové řízení staveb

Chotěvice
Výstavba mostu po povodni (2013)

projektové řízení staveb

Heřmánkovice
Výstavba dětského EKO hřiště u MŠ (2015)

projektové řízení staveb

Chvaleč
Zateplení tělocvičny (2015)

projektové řízení staveb

Potštejn
Rekonstrukce místní komunikace (2016)

Jsme poradenská a konzultační společnost se specializací na projektové řízení staveb. Pomáháme čerpat dotační prostředky určené pro veřejný sektor zaměřující se na investiční projekty. Zajišťujeme komplexní management projektu, a to ve 3 fázích:

 
1. Fáze přípravy projektu

příprava projektu

 • Identifikace projektu a audit finančních možností k jeho financování
 • Výběr konkrétního dotačního titulu
 • Zhotovení projektové dokumentaci v souladu s požadavky dotační výzvy
 • Finanční analýza - taxativní výčet uznatelných a neznatelných nákladů
 • Kompletace a registrace žádosti o dotaci
2. Fáze realizace projektu

realizace projektu

 • Kompletní servis při zadávání veřejných zakázek formou organizačního, administrativního a odborného zajištění celého průběhu výběrového řízení a to jak v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či dle metodiky jednotlivých dotačních orgánů.
 • Správa profilu zadavatele včetně povinného uveřejňování jednotlivých dokumentů
 • Právní poradenství při uzavírání smluvních vztahů
 • Výkon technického dozoru stavebníka
 • Výkon koordinátora BOZP
3. Fáze ukončení a následného vyúčtování projektu

ukončení a následné vyúčtování projektu

 • Kompletní administrace projektu a komunikace s poskytovatelem dotace
 • Zpracování monitorovacích zpráv dle harmonogramu projektu
 • Konzultace změn v projektu včetně zajištění změnového řízení projektu
 • Zajištění žádosti o platbu
 • Závěrečné vyúčtování projektu
 • Správa projektu v systému MS2014+
nahoru