Profesionálové Consulting, s.r.o.

Projektové řízení staveb

Projektová činnost ve výstavbě

 

Průběh projektová činnost ve výstavbě

Zajišťujeme komplexní služby spojené s projekční přípravou, tzn. vypracování:

  • projektové dokumentace ve všech stupních
  • pasportizace staveb
  • zpracování rozpočtů

 

Projektovou dokumentaci zpracujeme ve stupních:

  • architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti;
  • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby

 

Bílá Třemešná

Královéhradecký
kraj

Rekonstrukce chodníku (2016)

 

Dále zajistíme inženýrskou činnost vedoucí k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (UR) nebo vydání stavebního povolení (SP).

 

nahoru